פרויקט אולם אירועים אליבה

מיקום הפרויקט: אופקים

חיבור לרשת: 2019

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪155,000