פרויקט אולם אירועים אליבה

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: אופקים

Blue.png

חיבור לרשת: 2019

Blue2.png

 200KWp :הספק

Blue3.png