פרויקט אולם אירועים אליבה

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: אופקים

חיבור לרשת: 2019

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪155,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png