פרויקט מושב אליפלט

מיקום הפרויקט: אליפלט

חיבור לרשת: 2014

 400KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪700,000