פרויקט ריפלקס בע"מ

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: שדרות

חיבור לרשת: 2018

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪230,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png