פרויקט ריפלקס בע"מ

מיקום הפרויקט: שדרות

חיבור לרשת: 2018

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪230,000