פרויקט שיאון מדיקל בע"מ

מיקום הפרויקט: שדרות

חיבור לרשת: 2019

 250KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪180,000