הצוות שלנו

רוני בן מיכאל  

גל פייט | סמנכ"ל פיתוח עסקי ופיננסים

מוטי ברזני | סמנכ"ל שיווק ומכירות 

אלון נאור | מנכ"ל

עו"ד (רו"ח) מתן מוסלר | דירקטור 

עו"ד אמיר חן | דירקטור 

יוסי פייט | יו"ר דירקטוריון