פרויקט מושב ויתקין

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: ויתקין

חיבור לרשת: 2019

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪155,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png