פרויקט מושב ויתקין

מיקום הפרויקט: ויתקין

חיבור לרשת: 2019

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪155,000