מושב בני ציון

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: בני ציון

חיבור לרשת: 2019

 150KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪115,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png