מושב בני ציון

מיקום הפרויקט: בני ציון

חיבור לרשת: 2019

 150KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪115,000