פרויקט יסכה רפאל בע"מ

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: כפר הרי"ף

חיבור לרשת: 2015

 220KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪280,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png