פרויקט יסכה רפאל בע"מ

מיקום הפרויקט: כפר הרי"ף

חיבור לרשת: 2015

 220KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪280,000