פרויקט קניון אם הדרך

מיקום הפרויקט: בית חירות

חיבור לרשת: 2016

 500KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪320,000