פרויקט קניון אם הדרך

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: בית חירות

חיבור לרשת: 2016

 500KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪320,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png