פרויקט מושב מיטב

מיקום הפרויקט: מיטב

חיבור לרשת: 2018

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪210,000