פרויקט מושב מיטב

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: מיטב

חיבור לרשת: 2018

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪210,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png