פרויקט מושב קלחים

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: קלחים

חיבור לרשת: 2018

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪160,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png