פרויקט מושב קלחים

מיקום הפרויקט: קלחים

חיבור לרשת: 2018

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪160,000