פרויקט יסכה רפאל בע"מ

מיקום הפרויקט: נחלה

חיבור לרשת: 2016

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪170,000