פרויקט מושב גילת

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: גילת

Blue.png

חיבור לרשת: 2016

Blue2.png

 300KWp :הספק

Blue3.png