פרויקט דורון נגב אש בע"מ

מיקום הפרויקט: עומר

חיבור לרשת: 2017

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪210,000