פרויקט דורון נגב אש בע"מ

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: עומר

חיבור לרשת: 2017

 300KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪210,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png