פרויקט יסכה רפאל בע"מ

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: שחר

חיבור לרשת: 2017

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪140,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png