פרויקט יסכה רפאל בע"מ

מיקום הפרויקט: שחר

חיבור לרשת: 2017

 200KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪140,000