פרויקט מושב תלמים

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: תלמים

חיבור לרשת: 2016

 2,500KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪1,600,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png