פרויקט מושב תלמים

מיקום הפרויקט: תלמים

חיבור לרשת: 2016

 2,500KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪1,600,000