פרויקט קניון צפת

Untitled-208-01.png

מיקום הפרויקט: צפת

חיבור לרשת: 2019

 150KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪115,000

Blue.png
Blue2.png
Blue3.png
Blue4.png