פרויקט קניון צפת

מיקום הפרויקט: צפת

חיבור לרשת: 2019

 150KWp :הספק

הכנסה שנתית: ₪115,000